Time left: Oápȟe ihé: okpí 45 seconds

Match the pictures with their actions Wóečhuŋ na wičhóiye kiŋ númnum iyéya yo/ye

Click on a card to reveal the picture or action word, try to match it with another card before time runs out! Mázaškaŋškaŋ kiŋ ihúŋni šni haŋní, wóečhuŋ kȟaŋsú é na wičhóiye kȟaŋsú kiŋ iyúha númnum iyéya yo/ye.
guard guard

Uncle with thumbs up


back button back button